Vznik sboru

 

Sbor dobrovolných hasičů Bolevec byl založen 1. prosince 1901, kdy se v hostinci pana J. Kabáta konala ustavující valná hromada.

„Zřizující komité za předsednictví obecního starosty pana Jana Škardy přivítalo přítomné obecenstvo a udělilo slovo panu učiteli Laiblovi z Třemošné, který úchvatnými slovy vylíčil vznik a pokrok hasičství v Čechách.“

Sbor měl 5 zakládajících, 16 přispívajících a 29 činných členů. Starostou byl zvolen pan Jan Štekl (gruntovník), velitelem Josef Rauch (majitel domu) a jeho náměstkem Vojtěch Čechman.

Za stejnokroj byl přijat stejnokroj Ústřední jednoty hasičské v Čechách. 22. února 1902 zaslala firma R.A. Smekal dopisem nabídku prodeje stříkačky, což bylo projednáno a 25. února o 5-té hodině odpolední již se zástupce firmy bylo jednáno.

Nabídka zněla:

- jedna dvouproudní stříkačka č.16 obrazu 1 z ceníku, 125 mm  
- průměr bot   .....   2.100,- Kč
- průliv mosazný   .....   100,- Kč
- excentr k vytažení kuželů proti              zamrznutí    
- zámeček   .....   100,- Kč
- dvoják bez kohoutů   .....   24,- Kč
Celkem   .....   2.324,- Kč

 

Dále nabídnuto:

- 8 m savic ve čtyřech dílech   ....   81,20 Kč
- 220 m hadic   ....   340,- Kč
- 11 párů šroubení   ....   5,- Kč
- 10x uvázání   ....   96,- Kč
- naviják dvoukolový   ....   80,- Kč
- 4 žebříky jasanové   ....   68,- Kč
Celkem   ....   2.994,20 Kč

 

Celková suma byla usmlouvána na 2.700,- Kč a ihned sepsána smlouva. Záruka byla dána na 5 let. Úhrada byla usnesením obce stanovena na 3 roční splátky po 900,- Kč. Stříkačka došla 29. března a hned 31. března byla zkoušena za přítomnosti 25-ti mužů.

Svěcení stříkačky bylo stanoveno na 4. května 1902 s programem:

1) Před 10 hodinou dopolední shromáždění hostů a členů ve spolkové místnosti v hostinci pana J. Kabáta a uvítání
2) Svěcení stříkačky a mše svatá
3) Odevzdání stříkačky
4) Slavnostní oběd
5) Valná hromada

První veřejné cvičení se odehrálo 21. září 1902. 22. srpna 1903 vyjela stříkačka k prvému poplachu do Sence, bohužel naplano.

Skutečné nasazení stříkačky bylo: 16. – 17. 8. 1904 v Doubravce, 21. 8. 1904 v Lochotíně, 5. 9. 1904 v Druztové, 21. 3. 1905 v Bolevci

Stříkačka prošla celkovou rekonstrukcí ve dvou etapách – první v r. 1984, druhá v r. 1987 – 1988.

Ačkoliv výsledkem zmíněných rekonstrukcí prováděných výhradně mladými členy sboru, bylo kompletní zprovoznění stříkačky (do dnešního dne je plně funkční), došlo v období mezi první a druhou etapou ke ztrátě pečlivě obkreslených ornamentů z ploch stříkačky. Důsledkem je tedy stříkačka bez dřívějších ornamentů, včetně názvu „Bolevec“ a roku výroby „1902“, které byly uvedeny na bocích stříkačky.

Free Joomla! templates by Engine Templates